Uitstelgedrag: wie kent het niet? De meeste mensen hebben van nature de neiging om werkzaamheden die ze niet leuk of lastig vinden uit te stellen. Op zich geen probleem, zolang het maar niet tot vermijding leidt. Want het helemaal niet oppakken is natuurlijk een no-go als het om werk gaat.

Eat that frog

Het hoofddoel van de mentale meetlat is de mindset en psychologische flexibiliteit van kandidaten te vergroten. Experiëntiële vermijding is een belangrijk onderdeel van deze flexibiliteit en wordt te vaak over het hoofd gezien. Het gaat over de poging om het aantal, de duur, en de vorm van negatieve ervaringen zoveel mogelijk te vermijden of te voorkomen. Dit kan gaan over gedachtes, gevoelens, herinneringen en situaties. Pijn of ongemak hoort echter bij het leven, je kunt het niet vermijden. Je kunt er hooguit tijdelijk aan ontsnappen, maar of dat op de lange termijn ook wenselijk is?!

Bewustwording en in kaart brengen

Om goed te kunnen functioneren, is het daarom belangrijk om te weten welke situaties de kandidaat bewust of onbewust ontwijkt. Wanneer we weten welke situaties dit zijn, kunnen we dit ook bespreken en trainen. Heeft de kandidaat het überhaupt door? Wat is de aanleiding? Welk gevoel geeft het de kandidaat? Dit kan behoorlijk confronterend en ingewikkeld zijn. Naast bewustwording, is het ook mogelijk om in kaart te brengen wat de persoonlijke waarden zijn en wat de vermijding jou kost. Wat kun je nu niet doen door jouw vermijdingsgedrag wat je wel graag wilt doen? Zou de kandidaat bijvoorbeeld graag naar een netwerkborrel gaan, maar bang om afgewezen te worden? Of zichzelf in het werk uitdagen, maar bang zijn om fouten te maken?

Vallen en opstaan

Het is daarom belangrijk om bewust te worden van gedrag, waarden en benodigdheden om de eerste stap te zetten. Wij noemen dit de zogenoemde randvoorwaarden om patronen te doorbreken. Daarbij is een flinke dosis zelfcompassie nodig, want dit gaat niet over één nacht ijs. Het is vallen en weer opstaan. Iedere dag opnieuw.

Bij Omzien werken we met kandidaten die langere tijd niet hebben gewerkt. Naast de lichamelijke belastbaarheid vinden zowel potentiële opdrachtgevers als wij de mentale belasting minstens zo belangrijk. Om die reden heeft Omzien in samenspraak met psychologen Janske van Eersel en Inge Hulshof de mentale meetlat ontwikkeld. Een unieke methode om te inventariseren waar mogelijke knelpunten zitten voor duurzame plaatsing en doorstroom. Een van de punten die aan bod komt is experiëntiele vermijding.

Startsituatie Score vermijding: Hoog
Je score op vermijding is boven gemiddeld. Dit betekent dat je sterk geneigd bent bepaalde gedachten, gevoelens en/of situaties uit de weg te gaan. Mogelijk omdat je het te pijnlijk en/of ingewikkeld vindt, of omdat je nog niet de juiste manier hebt gevonden ermee om te gaan.

Bekijk per situatie of vermijding de juiste strategie is. Vaak zien we dat vermijding op de korte termijn effectief is, maar op de lange termijn juist stress veroorzaakt. Onbewust heb je allerlei gedachtes en excuses waarom jouw manier de enige optie is. Er wordt een blik aan ‘ja, maar..’ opengetrokken om te rechtvaardigen waarom het niet anders kan.

Herken je dit? Dan is het goed om hierover in gesprek te gaan. Samen kunnen we kijken bij welke waarde dit aansluit, of er alternatieven mogelijk zijn en welke randvoorwaarden ondersteunend zijn

Zelfvertrouwen; de één heeft het van nature en in overvloed, terwijl de ander weinig vertrouwen heeft in zijn eigen kunnen. Dit heeft vooral betrekking op het algemene zelfvertrouwen. Voor het functioneren in een baan, onderzoeken wij het taakspecifiek zelfvertrouwen. Dat heeft alles te maken met het vertrouwen dat iemand heeft in zichzelf bij het uitvoeren van specifieke taken. En dat kan bij het uitoefenen van een bepaalde functie nogal een sta-in-de-weg zijn.

Zelfde man, andere taken

Stel; je financieel manager was altijd een zeer nauwkeurige man die niet alleen oog had voor de cijfers, maar ook voor zijn omgeving. Hij heeft een ongeluk gehad en daar een stevige hersenschudding aan overgehouden. Nu heeft hij moeite met prikkels. Hij kan zich niet concentreren, geluiden komen hard binnen en geconcentreerd werken is een enorme opgave. Je zou dan kunnen stellen dat hij niet meer ‘the right man for the job is’. Klopt. Maar is deze medewerker dan helemaal niet meer van nut? Natuurlijk niet! We moeten alleen uitvinden wat hij nog wél kan en hoe we aan het zelfvertrouwen kunnen werken.

Functieprofiel opbreken

Als wij al niet geloven dat deze medewerker in staat is om een goede functie uit te oefenen, dan is het niet gek dat het vertrouwen in zijn eigen kunnen ook ver te zoeken is. Daar werken wij aan, tijdens het onderdeel taakspecifiek zelfvertrouwen. We bekijken de taken die iemand nodig heeft om zijn functie uit te voeren en bespreken stap voor stap hoe het gaat. Pak je dit makkelijk op? Stel je het uit? Zo ja; waarom? Zit er een angst om te falen? Als we de verschillende taken opbreken, bespreekbaar maken en eraan werken, is het voor de medewerker makkelijk om het vertrouwen terug te winnen.

Actieve begeleiding

In de zoektocht naar werk is het belangrijk dat mensen geloven in hun eigen kunnen als het gaat om hun sollicitatieactiviteiten. Twijfelen ze hieraan, dan heeft dit effect op hun werkzoekgedrag. Zonder actieve begeleiding, zullen zij activiteiten uitstellen of halfslachtig uitvoeren, omdat ze diep van binnen geloven ‘ik kan dit toch niet’ of ‘dit heeft toch geen zin’. Wij helpen graag bij een actieve benadering.

Bij Omzien werken we met kandidaten die langere tijd niet hebben gewerkt. Naast de lichamelijke belastbaarheid vinden zowel potentiële opdrachtgevers als wij de mentale belasting minstens zo belangrijk. Om die reden heeft Omzien in samenspraak met psychologen Janske van Eersel en Inge Hulshof de mentale meetlat ontwikkeld. Een unieke methode om te inventariseren waar mogelijke knelpunten zitten voor duurzame plaatsing en doorstroom. Een van de punten die aan bod komt is taakspecifiek zelfvertrouwen.

Startsituatie – Score zelfvertrouwen: laag
Je score op zelfvertrouwen is beneden gemiddeld. Dit betekent dat jij op dit moment onvoldoende vertrouwen in jezelf hebt om je gewenste doelen te bereiken en taken te volbrengen.

Ook wanneer je merkt dat je opdrachten niet uitvoert, blijft hangen in excuses en geen stap voorwaarts lijkt te willen zetten, is het goed aandacht te hebben voor taakspecifiek zelfvertrouwen. Denk eens goed na wat je belemmert. Zit er angst? Wanneer je merkt dat het gaat om een gebrek aan geloof in je eigen kunnen (ik kan dit toch niet, dit heeft geen zin, ik ga er toch niet doorkomen, etc.) kun je oefeningen inzetten om te kijken hoe het taakspecifieke zelfvertrouwen vergroot kan worden.

Onverwachte situaties: we krijgen er allemaal vroeg of laat een keer mee te maken. Dit kunnen positieve of negatieve ervaringen zijn. Hoe je hierop reageert en wat je eruit leert heeft alles te maken met veerkracht. Bij de pakken neerzitten na de zoveelste afwijzing op je sollicitatie of toch eens beter kijken waar het fout gaat. Veerkracht leert je belangrijke levenslessen. En het mooie is: wij kunnen je erbij helpen.

Algemene manieren

Veerkracht gaat over het vermogen om om te gaan met een veranderende situatie. Aangezien je dit niet van tevoren in kunt schatten (nee, ook niet aan de hand van tig scenario’s) is het oefenen van veerkracht op zichzelf een beetje lastig. Wel is het mogelijk om je algemene manieren te versterken. Dit heeft dan vooral betrekking op de stappen die je zet, wanneer je te maken krijgt met veranderende omstandigheden.

Positieve veerkracht

In tegenstelling tot wat veel mensen denken, draagt goede veerkracht niet alleen bij aan negatieve gebeurtenissen. Ook wanneer er sprake is van positieve verandering is veerkracht een onmisbare eigenschap. Denk bijvoorbeeld aan de eerste keer dat je gaat samenwonen. Hoe ontzettend veel zin je hier ook in hebt en hoe leuk jullie het samen ook hebben, het is toch even schakelen. Hetzelfde geldt voor het krijgen van een kind. Voor veel ouders het mooiste cadeau dat ze óóit kregen, maar tegelijkertijd ook nogal een aanslag op je aanpassingsvermogen.

Stappenplan

Dus toch een beetje oefenen. Tuurlijk. Zeker negatieve of tegenvallende scenario’s kun je makkelijker de baas wanneer er een ‘stappenplan’ klaarligt. Wat voel je wanneer de situatie zich anders ontwikkelt dan jij had gehoopt? Hoe kun je dit gevoel een plek geven? Welke stappen neem je om een negatief gevoel om te zetten in een positieve les? Door na iedere ervaring deze stappen te doorlopen, zal je ontdekken dat je na verloop van tijd anders reageert op veranderende situaties. Je bent gegroeid!

 

Veerkracht op de mentale meetlat

Bij Omzien werken we met kandidaten die langere tijd niet hebben gewerkt. Naast de lichamelijke belastbaarheid vinden zowel (potentiële) opdrachtgevers als wij de mentale belasting minstens zo belangrijk. Om die reden heeft Omzien in samenspraak met psychologen Janske van Eersel en Inge Hulshof de mentale meetlat ontwikkeld. Een unieke methode om te inventariseren waar mogelijke knelpunten zitten voor duurzame plaatsing en doorstroom. Een van de punten die aan bod komt is veerkracht.

Startsituatie Score veerkracht: laag
Je score op veerkracht is beneden gemiddeld. Dit betekent dat je op dit moment het lastig lijkt te vinden om jezelf te herpakken en om te gaan met de nieuwe situatie. Wanneer je merkt dat je lang blijft hangen in gebeurtenissen en blijft doorgaan over de oneerlijkheid van bepaalde situaties is het goed om veerkracht aan de orde te stellen.

Kijk terug op situaties die in eerste instantie ook moeilijk leken, maar waar je toch succesvol uit kwam. Analyseer de situatie en kijk hoe de lessen daar kunnen worden toegepast in de huidige situatie. Het doel van deze oefeningen is je handvatten te geven, waardoor je in de toekomst beter om leert gaan met situaties die veerkracht vereisen. Denk bijvoorbeeld aan afwijzingen van sollicitaties.

Optimisten zien het leven van de zonnige kant; het glas is altijd half vol. Wie door bijvoorbeeld ziekte langere tijd uit het arbeidsproces is geweest ziet het leven lang niet altijd zo positief in. Dat begrijpen wij, door alle kandidaten die we gesproken hebben én eigen ervaring, maar al te goed. Toch zorgt optimisme voor een belangrijke levenslust, betere prestaties en zelfvertrouwen. Wij helpen jou graag bij deze transitie.

Maak er het beste van

Optimisme wil absoluut niet zeggen dat je altijd vrolijk en positief moet zijn. Wat is het dan wel? Optimisme is het geloof dat jij iets kunt doen, waardoor de situatie beter wordt. Over het maken van de juiste keuzes, het waarderen van kleine dingen en over de persoonlijke invloed die bijdraagt aan het verbeteren van prestaties. Het gaat er dus om dat je het beste probeert te maken van een situatie. Ongeacht of deze situatie positief, neutraal of negatief is.

Realistisch en flexibel optimisme

Ja, je leest het goed. Je kunt optimisme ook aanleren als je je in een negatieve situatie bevindt. Het is immers niet alleen maar leuk en gezellig. Wanneer je optimisme wilt tonen in situaties die zeer verdrietig of ernstig zijn, gaat het erom dat je kijkt naar de mogelijkheden die je hebt in de situatie. Hoe kun je er het beste van maken? Dit maakt optimisme realistisch en flexibel.

Train je optimisme

Natuurlijk is het in de ene situatie makkelijker om optimistisch te zijn dan in de andere. Je kunt bijvoorbeeld optimistisch zijn over het verloop van je carrière, maar een stuk minder over je liefdesleven. Of andersom. Optimisme is altijd gericht op het hier en nu óf op de toekomst. Het mooie aan optimisme is dat je het eenvoudig kunt trainen. Begin aan het eind van elke dag eens met het opschrijven van drie dingen die goed voelden of waar je dankbaar voor was. Dat kan variëren van een compliment, een kop koffie die je van een ander kreeg, de zon die scheen, een uitnodiging voor een gesprek of een leuk gesprek dat je voerde. Het zijn juist de kleine dingen die het verschil maken.

Optimisme op de mentale meetlat

Bij Omzien werken we met kandidaten die langere tijd niet hebben gewerkt. Naast de lichamelijke belastbaarheid vinden zowel potentiële opdrachtgevers als wij de mentale belasting minstens zo belangrijk. Om die reden heeft Omzien in samenspraak met psychologen Janske van Eersel en Inge Hulshof de mentale meetlat ontwikkeld. Een unieke methode om te inventariseren waar mogelijke knelpunten zitten voor duurzame plaatsing en doorstroom. Een van de punten die aan bod komt is optimisme.

Startsituatie – Score optimisme: Laag
Je score op optimisme is beneden gemiddeld. Dit betekent dat jij op dit moment het lastig lijkt te vinden om je eigen aandeel in positieve gebeurtenissen te herkennen en je eigen bijdrage aan negatieve gebeurtenissen uitvergroot.

Om dit te verbeteren kun je werken aan het vergroten van optimisme. Bedenk eens wanneer je merkt dat het lastig is om met een positieve blik naar de toekomst te kijken. Of de momenten dat je ervan uitgaat dat alles toch geen zin heeft? Dát is een goed moment om je optimisme te trainen. Hoe kun je het beste maken van de situaties die gaan komen? Wat kun je doen in het meest ideale scenario? Maar ook: wat kun je doen in het meest negatieve scenario?

Ben je al langere tijd uit het arbeidsproces? Dan bestaat er een kans dat je de hoop op een succesvolle toekomst een beetje hebt opgegeven. En dat vinden we bij Omzien enorm jammer. Want talent verspil je niet; daar zorg je voor. Althans; zo denken wij erover.

Hopen én doen

Een beetje terecht is het overigens wel. Als we het woordenboek er op naslaan staat hoop omschreven als ‘een onzekere verwachting dat een bepaalde gewenste gebeurtis plaats zal vinden’. Toch kent hoop twee varianten: de passieve en de actieve variant. De passieve kennen we beter als wens. Wie mocht er vroeger geen wens doen in de hoop dat die uitkwam… afijn. Dat is dus precies ons punt: passief. Wij werken liever aan concrete resultaten: actieve hoop!

Wilskracht, vertrouwen en mogelijkheden

Wie actief aan de slag gaat met ‘hoop’, zal al snel merken dat twee elementen heel belangrijk zijn voor het succes:

  1. Wilskracht en vertrouwen
    Het doel moet belangrijk genoeg voor je zijn om er tijd en energie in te willen steken. De uitspraak ‘waar een wil is, is een weg’ is niet zomaar uit de lucht komen vallen.
  2. Mogelijkheden
    Wanneer er meer mogelijkheden zijn om je doel te kunnen bereiken, is het makkelijker om je in te zetten voor dit doel. En hoe soepeler het gaat, hoe hoopvoller jij kunt zijn en blijven op een goede afloop.

Hoop op een succesvol loopbaanherstel

Hoop is het halve werk als het gaat om het vinden van een nieuwe baan. Iemand die laag scoort op hoop, zal ook weinig motivatie hebben om stappen te zetten in de zoektocht naar werk. Het heeft immers ‘toch geen zin’. Ben of ken jij iemand die weinig mogelijkheden ziet en niet goed weet waar te beginnen? Dan is het belangrijk om te bepalen welke doel er wordt nagestreefd, wat de motivatie hiervoor is en op welke manier(en) dit allemaal bereikt kan worden. Kortom: Wie écht werk wil maken van succesvolle herintreding kan dat. Dat mag stapje voor stapje of met grotere slagen. Het gaat erom dat je het vertrouwen in je eigen kunnen terug gaat vinden.

Hoop op de mentale meetlat

Bij Omzien werken we met kandidaten die langere tijd niet hebben gewerkt. Naast de lichamelijke belastbaarheid vinden zowel potentiële opdrachtgevers als wij de mentale belasting minstens zo belangrijk. Om die reden heeft Omzien in samenspraak met psychologen Janske van Eersel en Inge Hulshof de mentale meetlat ontwikkeld. Een unieke methode om te inventariseren waar mogelijke knelpunten zitten voor duurzame plaatsing en doorstroom. Een van de punten die aan bod komt is hoop.

Startsituatie – Score hoop: laag
Je score op hoop is beneden gemiddeld. Dit betekent dat je op dit moment weinig hoop ervaart. Dit kan betekenen dat je weinig opties ziet om je doelen te behalen en/of dat je de energie niet hebt om te investeren in het behalen van je doelen.

Bij Omzien werken we met kandidaten die langere tijd niet hebben gewerkt. Naast de lichamelijke belastbaarheid vinden zowel potentiële opdrachtgevers als wij de mentale belasting minstens zo belangrijk. Om die reden heeft Omzien in samenspraak met psychologen Janske van Eersel en Inge Hulshof de mentale meetlat ontwikkeld. Een unieke methode om te inventariseren waar mogelijke knelpunten zitten voor duurzame plaatsing en doorstroom.

Psychologisch kapitaal is goud waard

Alles valt of staat met het onderzoeken van het psychologisch kapitaal. Dit psychologisch kapitaal bezit elk mens in meer of mindere mate en bestaat uit hoop, optimisme, veerkracht en taak specifiek zelfvertrouwen. Wie hoog scoort op deze punten, is beter bestand tegen stressvolle of minder aangename situaties. Aangezien onze doelgroep al langere tijd uit het arbeidsproces is, kunnen we vaststellen of zij op één of meerdere punten minder goed scoren. Dit willen we graag inzichtelijk maken, zodat er aan gewerkt kan worden.

Experiëntiële vermijding

Het hoofddoel van de mentale meetlat is dan ook om de mindset en psychologische flexibiliteit van kandidaten te vergroten. Om die reden hebben wij ervoor gekozen om naast de vier standaard onderwerpen die het psychologisch kapitaal meten, een 5e onderwerp aan het rijtje toe te voegen: experiëntiële vermijding. Met andere woorden: welke situaties ontwijkt de kandidaat bewust of onbewust.

Trainen en koppelen

De mentale meetlat geeft inzicht in hoe de kandidaat op dit moment omgaat met problemen die op zijn pad komen en hoe hij ondersteund kan worden bij het behouden of herwinnen van de mentale gezondheid. Wanneer we alles in kaart hebben gebracht, kunnen we op basis van wetenschappelijke inzichten en gefundeerde methodieken het psychologisch kapitaal vergroten. Het gevolg is niet lastig te raden. Tijdens het matchen kunnen we rekening houding met mogelijke belemmeringen en zijn we effectiever in de match door de kandidaat hierbij te ondersteunen.
In de komende periode gaan we dieper in op alle onderwerpen die onderdeel zijn van de mentale meetlat. Heb jij een medewerker die langdurig uit de roulatie is en ben je benieuwd hoe we jullie verder kunnen helpen? Wij leggen onze werkwijze graag aan je uit.