Cor geeft het vak van conciërge een nieuwe dimensie.

Jarenlang werkte Cor als medewerker pleegzorg. Een mooi beroep waarin hij ouders, pleegouders en het kind zo goed mogelijk begeleidde bij de opvoeding. Echter naast de begeleidende rol kreeg hij steeds meer administratieve taken erbij. Door de toenemende administratieve druk raakte Cor overbelast én moest hij in 2014 een onverwachte ingreep ondergaan. Dit monde uit in lichamelijke en psychische complicaties. Hierdoor werd hij in 2014 ziek. Hij belandde in 2016 in de WGA (Wet werkhervatting gedeeltelijke arbeidsgeschikten) en kreeg een WIA-uitkering.

Handen uit de mouwen

Cor zat niet stil. Hij werkte een paar jaar als vrijwilliger bij de Kringloopwinkel, deed vrijwilligerswerk bij de Voedselbank en deed zo nu en dan wat klussen in zijn omgeving. Daarnaast trok hij er graag en regelmatig op uit met zijn camper.

Vlak voordat zijn loongerelateerde uitkering af zou lopen en Cor in aanmerking kwam voor de vervolguitkering (VVU) kwam hij in contact met Omzien.
Tijdens het intakegesprek met Hermien, consulent bij Omzien, groeide het besef bij Cor hoe belangrijk het voor hem was om aan de slag te gaan in een betaalde baan. Het drong echt tot hem door dat als zijn LGU-periode zou eindigen hij stappen moest zetten op zoek naar een betaalde baan. Een baan die paste bij zijn belastbaarheid én voldoende inkomen zou opleveren om tenminste de helft van zijn restverdiencapaciteit te behalen. De vervolguitkering zonder betaalde baan zou onvoldoende inkomen voor Cor betekenen. De kans dat hij zijn huis zou moeten verkopen was heel reëel.

Eerst een warming-up

Tijdens het intakegesprek bracht Hermien Cor zijn kennis en vaardigheden in kaart, zijn normen en waarden ten aanzien van werk én wat er verder nodig was om Cor weer te laten terugkeren in een betaalde baan. Op basis van deze informatie kwam als passend beroep de functie van conciërge naar voren. Toevallig wist Cor via zijn netwerk dat een basisschool op zoek was naar een conciërge. Het contact werd gelegd en de school stond ervoor open om Cor te laten starten. Om Cor de gelegenheid te geven ervaring op te doen in het beroep van conciërge, stelde Hermien in september 2018 een warming-upperiode van 3 maanden voor. Zo kregen Cor en de school de kans om te zien of het klikte.

Goede match!

Tijdens de warming-up bleek dat er een duidelijke klik is tussen de school en Cor. De school vindt dat naast de zorg over de facilitaire zaken is Cor erg goed in de contacten met ouders, leraren en leerlingen. Deze ervaring neemt hij natuurlijk mee vanuit zijn vorige baan als medewerker pleegzorg. Hij krijgt de vrijheid om de rol van conciërge naar zijn eigen beeld in te vullen. Hij is handig dus hij ziet wanneer er wat gemaakt moet worden en hoe dit moet.

Cor is van meerwaarde! Zijn warming-up is inmiddels afgerond en Cor is nu via Omzien gedetacheerd bij de school. De rol van conciërge heeft een nieuwe dimensie gekregen door Cor. En voor Cor geeft deze detacheringsperiode het gevoel weer mee te doen op de arbeidsmarkt. En de vakanties met zijn camper? Dat kan nog steeds, maar dan tijdens de schoolvakanties!