Junior Bestuurssecretaris
Omschrijving

Deze vacatures zijn speciaal voor kandidaten die werken aan hun loopbaanherstel en een no-riskpolis hebben. Reguliere kandidaten zonder een no-riskpolis kunnen wij helaas niet op deze vacature voorstellen.

Als (junior)bestuurssecretaris ondersteun je de huidige bestuurssecretaris bij een financiële organisatie in Zeist. De bestuurssecretaris ondersteunt het bestuur, directie of managementteam zodat het besluitvormings- en vergaderproces efficiënt verloopt. Zij is de vraagbaak en spin in het web, schakel tussen bestuur/directie en de organisatie, zorg voor continu overzicht en borg voortgangsbewaking voor het behalen van vastgestelde doelen en resultaten. Als (junior) bestuurssecretaris ondersteun je de bestuurssecretaris in alle voorkomende werkzaamheden.

Verantwoordelijkheden
  • Organiseren en voorbereiden van vergaderingen
  • Het schrijven van notities voor het bestuur
  • het adviseren van besturen
  • bewaken van (wettelijke) procedures rondom besluitvorming en beleidsontwikkeling, alsmede voorbereiden en toetsen van besluiten van het bestuur/adviesorgaan
  • zorg dragen dat de besluiten van het bestuur goed worden uitgevoerd
  • coördineren van alle vaste jaarstukken zoals jaarverslagen, begrotingen, service level agreements etc.
  • bewaken van statuten en reglementen
  • vertegenwoordigen van het bestuur/adviesorgaan in bestuurlijk complexe en politiek gevoelige overlegsituaties met externe partijen waar belangen tegenstrijdig kunnen zijn
Employment Type
Parttime
Beginning of employment
Per direct
Duration of employment
Langere tijd
Industry
Financieel dienstverlener
Job Location
Zeist
Working Hours
18 uur
Date posted
30 april 2020
PDF Export

Position: Junior Bestuurssecretaris

Thank you for submitting your application. We will contact you shortly!