Ik ben casemanager

en ik zoek een bemiddelaar naar werk.

Onze dienstverlening

Omzien is arbeidsmarktspecialist en bemiddelt mensen die nu een WIA-uitkering ontvangen terug naar betaald werk. Dat zijn de kandidaten die jij als casemanager begeleidt. Mensen die altijd gewerkt hebben, kennis en ervaring hebben van de verschillende sectoren in Nederland,  maar nu ongewild buiten de arbeidsmarkt staan. Ons doel is loopbaanherstel voor mensen die klaar en gemotiveerd zijn om aan de slag te gaan in betaald werk.

Het resultaat? Jouw kandidaat heeft een passende, duurzame en betaalde baan en de schadelast voor de werkgever vermindert.

Intake en bemiddeling

Bij aanmelding van een nieuwe kandidaat starten wij met een intakegesprek op basis van de methodiek ‘Huis van Werkvermogen’. Zo bepalen wij of iemand voldoende in staat is om de stap naar werk terug te maken.

Wij brengen de kennis en vaardigheden in kaart, welke normen en waarden iemand heeft ten aanzien van werk en wat ervoor nodig is om iemand weer in zijn/haar werkvermogen te krijgen. Vervolgens geven we een advies over de mogelijkheden tot bemiddeling.

Online type/talententest

Deze online test zetten wij in om meer inzicht te krijgen of iemand klaar is om weer aan het werk te gaan. De onderdelen stabiliteit, zelfstandigheid en prestatiedrang zijn hierbij een belangrijke voorspeller.

Daarnaast geeft het inzicht in de talenten van de kandidaat en welke werkomgeving bij iemand past. De uitslag koppelen wij aan mogelijke opleidingen die de kandidaat nodig heeft om terug te keren in werk en passende vacatures. De uitkomsten bespreken wij altijd met de kandidaat. Deze test is juist gericht op het testen van iemand die nu niet werkt.

Warming-up

Dit is een stageperiode om een kandidaat te helpen in het opbouwen van werkritme, werkervaring en/of vertrouwen te vergroten. Bijvoorbeeld bij een overstap naar een andere sector. Deze warming-up periode helpt de kandidaat om te achterhalen of hij voldoende belastbaar is en of de nieuw baan past.

Buddyschap

Blijkt dat een kandidaat nog wat extra ondersteuning nodig heeft tijdens de eerste periode van de nieuwe baan,  dan is Buddyschap een oplossing. Wij staan ‘naast’ de kandidaat en bieden ondersteuning als steuntje in de rug, zowel op emotioneel als ook praktisch vlak.

WGA Eigen Risicodrager

Als WGA Eigenrisicodrager ben je als werkgever ook na het 2e ziektejaar verantwoordelijk voor de re-integratie. Je draagt de financiële lasten. Omzien is gespecialiseerd in het bemiddelen van mensen, die nu een WIA-uitkering hebben, terug naar betaald werk. Zo laten we talenten niet onbenut. We maken een analyse wat de potentie van deze groep is (betaalde bestandsscreening) en gaan aan de slag met de mensen waarvan wij zien dat zij kunnen bewegen naar een betaalde baan. 
Je kunt er ook voor kiezen om kandidaten bij ons aan te melden voor bemiddeling.

Plaatsen wij een kandidaat dan betaal je eenmalig een bedrag als fee. Is het eigenrisicodragerschap ondergebracht bij een verzekeraar, dan kun je deze kosten (vrijwel in alle gevallen) bij hen declareren. Zo vermindert de schadelast en je laat zien dat ook (ex) werknemers weer meetellen op de arbeidsmarkt.

Meten psychologische flexibiliteit

Een unieke tool die speciaal voor Omzien ontwikkeld is. Hiermee maken wij inzichtelijk of iemand belemmeringen heeft om de stap naar werk “vrijelijk” te durven maken en in welke mate dit iemand eventueel belemmert. We meten zowel de 4 psychologische eigenschappen optimisme, hoop, veerkracht en zelfvertrouwen,  als ook de mate waarin iemand strategieën heeft ontwikkeld om bepaalde gedachten,  gevoelens en situaties te vermijden. Deze tool is, in tegenstelling tot de gebruikelijke metingen binnen de psychologie, toegespitst op iemand die nu niet werkt.

Wij geloven in jou als kandidaat, in wat je kunt en welke waarde jij hebt voor bedrijven.

Combinatie van onze diensten

Elke kandidaat is anders en vraagt om een andere vorm van dienstverlening. Daarom bieden wij onze dienstverlening ook in pakketvorm op maat tegen een vast tarief. Neem voor de mogelijkheden contact met ons op.