Missie en visie

Waarom doen we wat we doen?

Omzien is opgericht vanuit de gedachte dat onbenut arbeidspotentieel niet verspild mag worden. Dat doen we als arbeidsbemiddelaar met oog voor sociaal ondernemen voor de doelgroepen WGA, Bijstand, statushouders, WW en NUG.

Onze missie

Wij geloven in een arbeidsmarkt waar het gaat Om Zien wie je bent en wat je kunt! Door het in de spotlights zetten van waardevol en onbenut talent bieden we loopbaanherstel aan kandidaten en kwalitatieve matches aan opdrachtgevers.

Onze visie

In 2030 wordt Omzien door werkgevend en werknemend Nederland gezien als de arbeidsmarktexpert voor groepen die willen werken aan hun loopbaanherstel (NUG, bijstand, WGA en WW).

Onze kernwaarden

Kernwaarden zijn onze ethische richtingwijzer. Het geeft aan waar wij voor staan, wat wij belangrijk vinden en wat wij willen.

Waardevol

Wij geloven in de kracht en het talent van ieder mens en in bedrijven die mensen waarderen om wie ze zijn en wat ze kunnen. De waarde van talent, kennis en vaardigheden (opnieuw) zien en weer ontsluiten voor de arbeidsmarkt.

Verbinden

Wij gaan voor de juiste verbinding tussen de kandidaat en vacatures bij bedrijven. Een kwalitatieve match met oog voor kwaliteit en behoeften. Wij geloven dat werk zorgt voor verbindingen met anderen.

Oprecht

Wij geloven dat met oprechte interesse in de mens en de organisatie we de juiste match kunnen maken. Wij vinden het belangrijk dat je je vrij voelt om te tonen wat je denkt en voelt.

Wij geloven in jou als kandidaat, in wat je kunt en welke waarde jij hebt voor bedrijven.