Artikelen

Nicole Nijveldt en Liesbeth Roeland

Beweeg! Dat is het toverwoord.

In gesprek met Nicole Nijveldt, Projectleider Make It Possible-programma bij PGGM en Liesbeth Roeland, manager Omzien, over het heruitvinden van jezelf na ziekte of ongeluk.  Twee vrouwen die laten zien dat het werkende leven zomaar anders kan verlopen en dat uit nare en pijnlijke periodes ook mooie en nieuwe dingen kunnen ontstaan. Beiden gebruiken nu hun persoonlijke ervaringen in hun huidige werk en als voorbeeld voor mensen in soortgelijke situaties.

Lees het hele interview.

Foto bus Keolis

“Zoals Omzien er invulling aan geeft is van zoveel waarde!”
Omzien in gesprek met Yvonne van Wilpe, Manager HR (plv) op het hoofdkantoor van Keolis Nederland in Deventer.
Yvonne kwam in 2018 in contact met Omzien en ook in dat jaar is de eerste kandidaat gematcht en geplaatst. De samenwerking is ontstaan doordat Keolis maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) integreert in hun beleid.

Lees waarom Keolis Nederland met Omzien samenwerkt.

Terras met oranje stoelen

“Via Omzien heeft zij weer een mooie baan!”

Omzien in gesprek met Erik Gios, re-integratiemanager bij ING in Amsterdam. Hij vertelt zijn ervaring met Omzien, het inzetten van mensen die buiten de arbeidsmarkt zijn komen te staan en wat we kunnen betekenen voor mensen met een WIA-uitkering.

Lees hier waarom ING met ons samenwerkt

Jan Willem de Graaf Saxion

Blog gastblogger Jan Willem de Graaf: Betaalde mantelzorg is een vorm van… Omzien

In onze huidige samenleving is werk in zeer veel beroepen veel meer een geïntegreerd onderdeel geworden van het leven van mensen, dan het vroeger was. Voordat we ons werk door digitalisering vanuit iedere denkbare werkplek uit konden voeren, was werk lange tijd een tamelijk van familie en gezin afgescheiden dagelijks herhalende periode. Acht uur per dag werken, was ook daadwerkelijk acht uur per dag plus reistijd, niet thuis aanwezig zijn.

Lees hier hoe het verder gaat.

Foto Cor als concierge

Cor geeft het vak van conciërge een nieuwe dimensie

Jarenlang werkte Cor als medewerker pleegzorg. Een mooi beroep waarin hij ouders, pleegouders en het kind zo goed mogelijk begeleidde bij de opvoeding. Echter naast de begeleidende rol kreeg hij er steeds meer administratieve taken bij. De toenemende administratieve druk én een onverwachte ingreep zorgde ervoor dat hij in 2014 ziek werd. In 2016 belandde hij in de WGA en kreeg hij een WIA-uitkering.

Lees hier hoe Cor via Omzien weer terugkwam in betaald werk.

Jan Willem de Graaf Saxion

Jan Willem de Graaf, Lector Brain & Technology Saxion Academie, geeft als gastblogger van buitenaf zijn kijk op Omzien.

Momenteel gaat het heel goed met onze jongste dochter. Negen jaar oud, heeft ze deze week haar tafeldiploma gehaald. Ik ben een trotse vader. Het is minder vanzelfsprekend dan het lijkt. Als mijn vrouw en ik niet een radicaal andere oplossing voor de buitenschoolse opvang hadden gevonden, zou deze blog anders zijn begonnen. Wat is het punt?

Lees hier hoe het verder gaat.

Bied je werknemers een helpende hand

De HRM’er er van een beveiligingsbedrijf vertelde dat te maken had met een ziekmelding die niet als een verrassing kwam. “De werkneemster in kwestie had naast haar full-time baan ook nog de mantelzorg over haar zieke moeder. Dit was een behoorlijk zware belasting voor haar en we zagen haar worstelen. Wij hadden geen idee dat er mogelijkheden waren in de vorm van Omzien. Als we dit eerder hadden geweten, hadden we absoluut een oplossing gezocht in overleg met onze medewerker.”

Lees hier wat Omzien kan betekenen voor uw organisatie.