Omzien bestaat in oktober 2021 precies vijf jaar. Reden genoeg om in gesprek te gaan met medewerkers, kandidaten, oud-collega’s en partners over de betekenis die Omzien voor ieder individu heeft gehad. Deze keer: Frank Brinkmans. Regisseur Duurzame Inzetbaarheid bij Nationale Nederlanden.

Waar stond jij 5 jaar geleden?

“Vijf jaar geleden was ik, als senior consultant Duurzame Inzetbaarheid, onder andere actief met het benaderen van providers. Dat zijn dienstverleners die we inzetten bij onze klanten om medewerkers vitaal en veerkrachtig te houden. In die tijd werkte ik veel samen met grote werkgevers aan de inzetbaarheid van hun medewerkers en sparde ik met HR-managers en businesspartners over hun organisatie en de uitdagingen waar zij voor stonden. Zo ook met Liesbeth.”

Wat heeft Omzien voor jou betekend?

“Liesbeth ken ik al jaren en ik wissel graag van gedachten met haar, omdat haar positivisme en energie aanstekelijk werkt. In Nederland is nog veel onbenut arbeidspotentieel, waar aandacht voor mag komen. Als arbeidsongeschiktheidsverzekeraar begeleiden wij WGA’ers bij re-integratie. Omzien helpt ons bij het ontdekken van kansen, het kijken naar iemands talent en het benutten van dit talent om een match te maken op de arbeidsmarkt. Daarnaast geef ik persoonlijk ook graag aandacht aan onderwerpen als diversiteit en inclusiviteit. In Liesbeth als persoon en Omzien als bedrijf heb ik een partner gevonden die hier op een praktische wijze invulling aan geeft.”

Waar sta je nu?

“Nog steeds op de bres voor Duurzame inzetbaarheid. Nu als regisseur, waarbij ik inhoudelijk verantwoordelijk ben voor de dienstverlening naar werkgevers én Nationale Nederlanden extern vertegenwoordig. Dit doe ik bijvoorbeeld door te spreken, door inspiratiesessies te verzorgen en mee te denken over specifieke initiatieven binnen bedrijven. Als het met Duurzame Inzetbaarheid te maken heeft, ben ik al snel enthousiast! Ik lever graag een bijdrage aan een vitaler en veerkrachtiger Nederland.”