Zoals Omzien er invulling aan geeft is van zoveel waarde!

Omzien in gesprek met Yvonne van Wilpe, Manager HR (plv) op het hoofdkantoor van Keolis Nederland in Deventer. In 2018 kwam Yvonne in contact met Omzien en dat jaar is ook de eerste kandidaat gematcht en geplaatst. De reden voor samenwerking is ontstaan doordat Keolis Nederland maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) integreert in hun beleid. Voor de invulling van functies wil men zich zoveel mogelijk richten op alle doelgroepen die er op de arbeidsmarkt zijn. Daarom is men in 2018 gestart met een PSO-traject, de Prestatieladder Socialer Ondernemen. PSO stimuleert inclusief ondernemen in Nederland. Inmiddels heeft Keolis de aspirantstatus.

Hoe ga je aan de slag met sociaal ondernemen?

“Binnen Keolis hebben wij afgesproken om aan de slag te gaan met sociaal ondernemen. Alleen hoe richt je dit in, wie betrek je erbij vanuit de organisatie en hoe maak je hiervoor een concreet plan? Tijdens het kennismakingsgesprek met Omzien bleek dat Arjan Middelkoop, consultant MVO, daarin is gespecialiseerd. Hij erkende dat organisaties vaak vol ideeën zitten, maar dat het vaak lastig is om de juiste ideeën boven water te krijgen. Hij is met ons aan de slag gegaan om te kijken wat we willen bereiken. Op welke manier we meer functies, gericht op de verschillende doelgroepen op de arbeidsmarkt, kunnen creëren en aanbieden. En ook, hoe maak je dit onderdeel van je bedrijfsproces?

De begeleiding en aanpak van Arjan heeft ons heel erg geholpen. Onze organisatie zit altijd vol ideeën. De kracht van Arjan zit in het bedenken van manieren om deze ideeën boven water te krijgen. We zijn vaak geneigd om met dezelfde mensen om de tafel te gaan zitten om te brainstormen. Hij heeft een aantal workshops georganiseerd en geleid met juist mensen van verschillende afdelingen en met diverse functie. Het resultaat? We hebben allemaal frisse, nieuwe ideeën opgehaald, die tot één verhaal zijn gesmeed. Samen vormen deze een plan, waarin staat hoe wij invulling geven aan Social Return on Investment (SROI).

Mensen in dienst via Omzien

Wij passen de slogan ‘iedereen telt mee bij Keolis’ toe. We willen iedereen een kans geven en vinden het belangrijk dat alle mensen meedoen, ongeacht hun achtergrond.

Van de mensen die wij nu via Omzien geplaatst hebben, willen we er graag meer. Ze zijn goed in hun werk. Er is wat mij betreft geen verschil tussen mensen die bij Keolis starten vanuit Omzien of vanuit een reguliere sollicitatieprocedure. Als er een match is en ze hebben de capaciteiten/benodigde competenties dan is het goed. Inmiddels hebben we een kandidaat geplaatst in de rol van management ondersteuning bij tenders en een assistent kwaliteitsmanager. Op de afdeling Planning & Regie is een vrouwelijke kandidaat gestart als assistent vervoerkundige. En het grappige is dat ze als enige vrouw tussen allemaal mannen werkt en echt haar mannetje staat!

Had jij geen bezwaren in het aannemen van mensen met een arbeidsbeperking?

Nee, helemaal niet. Ik heb helemaal geen voorbehoud om mensen weer een kans te geven. Zij hebben er zelf niet voor gekozen om buiten de arbeidsmarkt te raken. De oorzaak hiervoor is heel divers. Ik heb voor mezelf geen beperking om met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt om te gaan. Als mensen zeggen dat ze aan de slag willen en kunnen, dan vertrouw je daar ook op. Zijn ze gemotiveerd, beschikken ze over de gevraagde capaciteiten/competenties en geven ze aan wat ze willen en kunnen, dan sta ik daarvoor open. Ik geef iedereen een kans.

Zelf heb ik niet veel op met cv’s. Het hoort erbij. Een cv is belangrijk voor het totaalbeeld, maar ik ben meer benieuwd naar de mens erachter. Over welke competenties beschikt de kandidaat. Dat is ook zo mooi in de samenwerking met Omzien. De consulent bij Omzien matcht ook op competenties. Zij vraagt mij specifiek naar wat voor iemand ik op zoek ben. Zo hebben we ook verschillende mensen geplaatst op tijdelijke functies op het hoofdkantoor. We hebben nu drie mensen geplaatst met de juiste match!

Invulling van werkervaringsplekken

Via Omzien hebben we twee werkervaringsplekken ingevuld. Dit was nieuw voor ons. Binnen onze afdeling HR wilden we zelf het voorbeeld geven. We hadden twee klussen die daar echt geschikt voor waren. Omzien selecteerde twee kandidaten en met succes! Zij kunnen zo hun belastbaarheid toetsen en ervaren wat zij qua werk in de toekomst willen doen. Wij hebben een klus waar geen enorme druk op staat, maar wel uitgewerkt moet worden.

Zij hebben de vrijheid waar en wanneer zij werken. Wij zijn daarin flexibel. Wat mij betreft hoeven ze niet hier op kantoor te zitten. Deze kandidaten zijn beiden een tijdje uit de running geweest en hebben wat houvast aan elkaar. Met zijn tweeën binnen een nieuwe organisatie op iemand afstappen is prettiger dan in je eentje. Ze voelen zich sneller wat zekerder.

Wat vind je typerend voor Omzien?

Dat ik heel snel het gevoel had alsof we al jaren samenwerkten. We voelen elkaar goed aan in wat we nodig hebben. Dat is erg prettig. Jikke, de consulent, geeft ook wel eens aan dat ze een kandidaat heeft die qua cv niet aan alle eisen van de functie voldoet, maar qua persoon wel goed zou passen. Dan stelt ze de kandidaat toch graag voor. En dan klopt het ook. Jikke voelt heelt goed aan wat voor mensen bij Keolis passen of wat voor mensen wij nodig hebben.  Ze is proactief in het aandragen van oplossingen en mogelijkheden.  Omzien is ook eerlijk als er geen geschikte kandidaten zijn en dat ze verder moeten zoeken.  We werken goed en veelvuldig samen en zijn daar enorm tevreden over!

Tot slot

Op het hoofdkantoor van Keolis Nederland kiest men ervoor om juist voor de reguliere functies Omzien in te zetten. “Ik vind dat er nog echt veel werk te verrichten is om mensen te overtuigen dat iemand die door omstandigheden buiten het arbeidsproces is geraakt, te koppelen aan reguliere functies. Er heersen nog zoveel vooroordelen. Het zit in de mate van zelfstandigheid, motivatie en inzetbaarheid. Niet iedereen heeft begeleiding nodig. Je moet het vertrouwen terug krijgen. Zoals Omzien daar invulling aangeeft is van zoveel waarde! Het is de manier om mensen weer terug op de arbeidsmarkt te krijgen. Eén van de kandidaten gaat nu naast haar werk bij Keolis een studie oppakken. Ze heeft zoveel energie. Dat doet werken”.