Zelfvertrouwen; de één heeft het van nature en in overvloed, terwijl de ander weinig vertrouwen heeft in zijn eigen kunnen. Dit heeft vooral betrekking op het algemene zelfvertrouwen. Voor het functioneren in een baan, onderzoeken wij het taakspecifiek zelfvertrouwen. Dat heeft alles te maken met het vertrouwen dat iemand heeft in zichzelf bij het uitvoeren van specifieke taken. En dat kan bij het uitoefenen van een bepaalde functie nogal een sta-in-de-weg zijn.

Zelfde man, andere taken

Stel; je financieel manager was altijd een zeer nauwkeurige man die niet alleen oog had voor de cijfers, maar ook voor zijn omgeving. Hij heeft een ongeluk gehad en daar een stevige hersenschudding aan overgehouden. Nu heeft hij moeite met prikkels. Hij kan zich niet concentreren, geluiden komen hard binnen en geconcentreerd werken is een enorme opgave. Je zou dan kunnen stellen dat hij niet meer ‘the right man for the job is’. Klopt. Maar is deze medewerker dan helemaal niet meer van nut? Natuurlijk niet! We moeten alleen uitvinden wat hij nog wél kan en hoe we aan het zelfvertrouwen kunnen werken.

Functieprofiel opbreken

Als wij al niet geloven dat deze medewerker in staat is om een goede functie uit te oefenen, dan is het niet gek dat het vertrouwen in zijn eigen kunnen ook ver te zoeken is. Daar werken wij aan, tijdens het onderdeel taakspecifiek zelfvertrouwen. We bekijken de taken die iemand nodig heeft om zijn functie uit te voeren en bespreken stap voor stap hoe het gaat. Pak je dit makkelijk op? Stel je het uit? Zo ja; waarom? Zit er een angst om te falen? Als we de verschillende taken opbreken, bespreekbaar maken en eraan werken, is het voor de medewerker makkelijk om het vertrouwen terug te winnen.

Actieve begeleiding

In de zoektocht naar werk is het belangrijk dat mensen geloven in hun eigen kunnen als het gaat om hun sollicitatieactiviteiten. Twijfelen ze hieraan, dan heeft dit effect op hun werkzoekgedrag. Zonder actieve begeleiding, zullen zij activiteiten uitstellen of halfslachtig uitvoeren, omdat ze diep van binnen geloven ‘ik kan dit toch niet’ of ‘dit heeft toch geen zin’. Wij helpen graag bij een actieve benadering.

Bij Omzien werken we met kandidaten die langere tijd niet hebben gewerkt. Naast de lichamelijke belastbaarheid vinden zowel potentiële opdrachtgevers als wij de mentale belasting minstens zo belangrijk. Om die reden heeft Omzien in samenspraak met psychologen Janske van Eersel en Inge Hulshof de mentale meetlat ontwikkeld. Een unieke methode om te inventariseren waar mogelijke knelpunten zitten voor duurzame plaatsing en doorstroom. Een van de punten die aan bod komt is taakspecifiek zelfvertrouwen.

Startsituatie – Score zelfvertrouwen: laag
Je score op zelfvertrouwen is beneden gemiddeld. Dit betekent dat jij op dit moment onvoldoende vertrouwen in jezelf hebt om je gewenste doelen te bereiken en taken te volbrengen.

Ook wanneer je merkt dat je opdrachten niet uitvoert, blijft hangen in excuses en geen stap voorwaarts lijkt te willen zetten, is het goed aandacht te hebben voor taakspecifiek zelfvertrouwen. Denk eens goed na wat je belemmert. Zit er angst? Wanneer je merkt dat het gaat om een gebrek aan geloof in je eigen kunnen (ik kan dit toch niet, dit heeft geen zin, ik ga er toch niet doorkomen, etc.) kun je oefeningen inzetten om te kijken hoe het taakspecifieke zelfvertrouwen vergroot kan worden.